Nationaal 1 PO1 PO3 1R 1R1 1R2 1B A1 A2A A2B A2C A3A A3B A3C A3D
Antwerpen 1 2A 2B 3A 3B 3C 4A 4B 4C 4D 4E
Vlaams-Brabant 1 2A 2B 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D 4E 4F
Limburg 1 2A 2B 2C 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D 4E
Oost-Vlaanderen 1 2A 2B 2C 3A 3B 3C 3D 3E 4A 4B 4C 4D 4E 4F
West-Vlaanderen 1 2A 2B 3A 3B 3C 4A 4B 4C 4D
Waals-Brabant 1 2A 2B 3A 3B 3C 3C
Henegouwen 1 2A 2B 2C 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H
Luik 1 2A 2B 2C 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 4D 4E 4F 4G 4H
Luxemburg 1 2A 2B 2C 3A 3B 3C 3D 3E 3F
Namen 1 2A 2B 3A 3B 3C 4A 4B 4C 4D 4E 4F
Nationaal SuLe SuLe SuLe 1 2A 2B
Antwerpen 1 2 3A 3A 4
Vlaams-Brabant 1 2A 2B
Limburg 1 2 3
Oost-Vlaanderen 1 2 3A 3B 3C
West-Vlaanderen 1 2 3A 3B
Waals-Brabant 1 2 3A 3B
Henegouwen 1 2A 2B
Luik A B
Luxemburg 1 2
Namen 1 2
Engeland 1 2
Duitsland 1 2
Frankrijk 1 2
Italiƫ 1 2
Spanje 1 2
Nederland 1 2
Portugal 1 2
Schotland 1 2
Rusland 1
Luxemburg 1

Stand Stand

    G P Vorm
1. SK Denderhoutem 27 62 W W V G W
2. Geraardsbergen SV 27 57 W W W G W
3. De Toekomst Borsbeke 27 49 G W W W W
4. Munkzwalm 27 46 G W W V V
5. TK Meldert 27 46 W V G W W
6. Burst 26 45 V W V G G
7. KME Machelen 27 42 W G W W G
8. Gijzel-Oosterzele 27 39 V W V W W
9. Windeke 27 35 V W W W G
10. Eendracht Winnik 27 34 W V V V G
11. Kluisbergen Sportief 27 33 V V V V V
12. Edeboys 27 28 V V W V W
13. Kvc Nokere Kruishoutem 26 25 G V G V V
14. Osta Meerbeke 27 23 G G G V V
15. Erembodegem 27 20 V W V G V
16. Sparta Geraardsbergen 27 19 V V V W V

Minste verliespunten

Stand Totaal

1. SK Denderhoutem 27 19
2. Geraardsbergen SV 27 24
3. De Toekomst Borsbeke 27 32
4. Burst 26 33
5. Munkzwalm 27 35
6. TK Meldert 27 35
7. KME Machelen 27 39
8. Gijzel-Oosterzele 27 42
9. Windeke 27 46
10. Eendracht Winnik 27 47
11. Kluisbergen Sportief 27 48
12. Edeboys 27 53
13. Kvc Nokere Kruishoutem 26 53
14. Osta Meerbeke 27 58
15. Erembodegem 27 61
16. Sparta Geraardsbergen 27 62

Stand Thuis

1. SK Denderhoutem 13 9
2. Geraardsbergen SV 14 10
3. De Toekomst Borsbeke 13 11
4. Munkzwalm 14 12
5. TK Meldert 13 13
6. KME Machelen 13 15
7. Gijzel-Oosterzele 13 15
8. Burst 14 18
9. Eendracht Winnik 14 19
10. Kluisbergen Sportief 14 20
11. Windeke 13 21
12. Kvc Nokere Kruishoutem 13 23
13. Edeboys 14 26
14. Sparta Geraardsbergen 13 29
15. Osta Meerbeke 13 30
16. Erembodegem 14 32

Stand Uit

1. SK Denderhoutem 14 10
2. Geraardsbergen SV 13 14
3. Burst 12 15
4. De Toekomst Borsbeke 14 21
5. TK Meldert 14 22
6. Munkzwalm 13 23
7. KME Machelen 14 24
8. Windeke 14 25
9. Gijzel-Oosterzele 14 27
10. Edeboys 13 27
11. Eendracht Winnik 13 28
12. Kluisbergen Sportief 13 28
13. Osta Meerbeke 14 28
14. Erembodegem 13 29
15. Kvc Nokere Kruishoutem 13 30
16. Sparta Geraardsbergen 14 33

Meeste doelpunten gescoord

Stand Totaal

1. SK Denderhoutem 27 78
2. Munkzwalm 27 73
3. TK Meldert 27 69
4. Burst 26 65
5. Geraardsbergen SV 27 60
6. De Toekomst Borsbeke 27 59
7. KME Machelen 27 56
8. Windeke 27 46
9. Osta Meerbeke 27 46
10. Gijzel-Oosterzele 27 42
11. Erembodegem 27 41
12. Kluisbergen Sportief 27 40
13. Eendracht Winnik 27 39
14. Kvc Nokere Kruishoutem 26 35
15. Edeboys 27 30
16. Sparta Geraardsbergen 27 30

Stand Thuis

1. Munkzwalm 14 53
2. SK Denderhoutem 13 40
3. TK Meldert 13 40
4. Geraardsbergen SV 14 35
5. Burst 14 34
6. De Toekomst Borsbeke 13 34
7. KME Machelen 13 32
8. Gijzel-Oosterzele 13 26
9. Kvc Nokere Kruishoutem 13 24
10. Kluisbergen Sportief 14 23
11. Erembodegem 14 21
12. Eendracht Winnik 14 21
13. Windeke 13 20
14. Osta Meerbeke 13 20
15. Edeboys 14 18
16. Sparta Geraardsbergen 13 17

Stand Uit

1. SK Denderhoutem 14 38
2. Burst 12 31
3. TK Meldert 14 29
4. Windeke 14 26
5. Osta Meerbeke 14 26
6. Geraardsbergen SV 13 25
7. De Toekomst Borsbeke 14 25
8. KME Machelen 14 24
9. Munkzwalm 13 20
10. Erembodegem 13 20
11. Eendracht Winnik 13 18
12. Kluisbergen Sportief 13 17
13. Gijzel-Oosterzele 14 16
14. Sparta Geraardsbergen 14 13
15. Edeboys 13 12
16. Kvc Nokere Kruishoutem 13 11

Beste verdediging

Stand Totaal

1. Geraardsbergen SV 27 29
2. SK Denderhoutem 27 32
3. De Toekomst Borsbeke 27 35
4. Burst 26 37
5. Gijzel-Oosterzele 27 40
6. TK Meldert 27 42
7. Munkzwalm 27 44
8. Edeboys 27 47
9. Windeke 27 51
10. KME Machelen 27 53
11. Eendracht Winnik 27 54
12. Kvc Nokere Kruishoutem 26 58
13. Kluisbergen Sportief 27 60
14. Osta Meerbeke 27 63
15. Erembodegem 27 72
16. Sparta Geraardsbergen 27 92

Stand Thuis

1. Geraardsbergen SV 14 11
2. Munkzwalm 14 14
3. De Toekomst Borsbeke 13 15
4. Gijzel-Oosterzele 13 15
5. SK Denderhoutem 13 17
6. TK Meldert 13 17
7. Edeboys 14 21
8. Eendracht Winnik 14 21
9. Burst 14 22
10. Windeke 13 22
11. KME Machelen 13 23
12. Kluisbergen Sportief 14 23
13. Kvc Nokere Kruishoutem 13 27
14. Osta Meerbeke 13 27
15. Erembodegem 14 34
16. Sparta Geraardsbergen 13 42

Stand Uit

1. Burst 12 15
2. SK Denderhoutem 14 15
3. Geraardsbergen SV 13 18
4. De Toekomst Borsbeke 14 20
5. Gijzel-Oosterzele 14 25
6. TK Meldert 14 25
7. Edeboys 13 26
8. Windeke 14 29
9. Munkzwalm 13 30
10. KME Machelen 14 30
11. Kvc Nokere Kruishoutem 13 31
12. Eendracht Winnik 13 33
13. Osta Meerbeke 14 36
14. Kluisbergen Sportief 13 37
15. Erembodegem 13 38
16. Sparta Geraardsbergen 14 50

Aantal keer...

Stand Gewonnen

1. SK Denderhoutem 27 19
2. Geraardsbergen SV 27 18
3. De Toekomst Borsbeke 27 14
4. Munkzwalm 27 14
5. Burst 26 13
6. TK Meldert 27 13
7. Gijzel-Oosterzele 27 12
8. KME Machelen 27 12
9. Eendracht Winnik 27 10
10. Kluisbergen Sportief 27 10
11. Windeke 27 9
12. Edeboys 27 7
13. Kvc Nokere Kruishoutem 26 7
14. Sparta Geraardsbergen 27 6
15. Osta Meerbeke 27 5
16. Erembodegem 27 4

Stand Gelijk

1. Osta Meerbeke 27 8
2. Windeke 27 8
3. Erembodegem 27 8
4. De Toekomst Borsbeke 27 7
5. TK Meldert 27 7
6. Edeboys 27 7
7. Burst 26 6
8. KME Machelen 27 6
9. SK Denderhoutem 27 5
10. Munkzwalm 27 4
11. Eendracht Winnik 27 4
12. Kvc Nokere Kruishoutem 26 4
13. Geraardsbergen SV 27 3
14. Gijzel-Oosterzele 27 3
15. Kluisbergen Sportief 27 3
16. Sparta Geraardsbergen 27 1

Stand Verloren

1. Sparta Geraardsbergen 27 20
2. Erembodegem 27 15
3. Kvc Nokere Kruishoutem 26 15
4. Osta Meerbeke 27 14
5. Kluisbergen Sportief 27 14
6. Edeboys 27 13
7. Eendracht Winnik 27 13
8. Gijzel-Oosterzele 27 12
9. Windeke 27 10
10. KME Machelen 27 9
11. Munkzwalm 27 9
12. TK Meldert 27 7
13. Burst 26 7
14. De Toekomst Borsbeke 27 6
15. Geraardsbergen SV 27 6
16. SK Denderhoutem 27 3

Stand Winst met meer dan 1 doelpunt verschil

1. SK Denderhoutem 27 13
2. Geraardsbergen SV 27 11
3. Burst 26 11
4. Munkzwalm 27 10
5. De Toekomst Borsbeke 27 10
6. TK Meldert 27 9
7. Gijzel-Oosterzele 27 8
8. Kluisbergen Sportief 27 7
9. Kvc Nokere Kruishoutem 26 6
10. Windeke 27 6
11. Edeboys 27 5
12. KME Machelen 27 5
13. Osta Meerbeke 27 4
14. Sparta Geraardsbergen 27 3
15. Erembodegem 27 3
16. Eendracht Winnik 27 2

Stand Winst met 1 doelpunt verschil

1. Eendracht Winnik 27 8
2. Geraardsbergen SV 27 7
3. KME Machelen 27 7
4. SK Denderhoutem 27 6
5. Munkzwalm 27 4
6. De Toekomst Borsbeke 27 4
7. TK Meldert 27 4
8. Gijzel-Oosterzele 27 4
9. Kluisbergen Sportief 27 3
10. Windeke 27 3
11. Sparta Geraardsbergen 27 3
12. Burst 26 2
13. Edeboys 27 2
14. Kvc Nokere Kruishoutem 26 1
15. Osta Meerbeke 27 1
16. Erembodegem 27 1

Stand Clean sheets

1. Geraardsbergen SV 27 8
2. SK Denderhoutem 27 8
3. TK Meldert 27 8
4. Burst 26 8
5. Edeboys 27 8
6. Munkzwalm 27 7
7. De Toekomst Borsbeke 27 7
8. Gijzel-Oosterzele 27 7
9. Kluisbergen Sportief 27 6
10. Windeke 27 6
11. Eendracht Winnik 27 5
12. Sparta Geraardsbergen 27 3
13. Kvc Nokere Kruishoutem 26 3
14. Osta Meerbeke 27 2
15. KME Machelen 27 1
16. Erembodegem 27 1

Stand Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil

1. Sparta Geraardsbergen 27 16
2. Kvc Nokere Kruishoutem 26 12
3. Erembodegem 27 10
4. Eendracht Winnik 27 9
5. Kluisbergen Sportief 27 9
6. Edeboys 27 8
7. Osta Meerbeke 27 8
8. KME Machelen 27 8
9. Munkzwalm 27 7
10. Gijzel-Oosterzele 27 7
11. Windeke 27 6
12. Geraardsbergen SV 27 3
13. TK Meldert 27 3
14. Burst 26 3
15. De Toekomst Borsbeke 27 3
16. SK Denderhoutem 27 1

Stand Verlies met 1 doelpunt verschil

1. Osta Meerbeke 27 6
2. Erembodegem 27 5
3. Kluisbergen Sportief 27 5
4. Edeboys 27 5
5. Gijzel-Oosterzele 27 5
6. Sparta Geraardsbergen 27 4
7. Eendracht Winnik 27 4
8. Windeke 27 4
9. TK Meldert 27 4
10. Burst 26 4
11. Kvc Nokere Kruishoutem 26 3
12. Geraardsbergen SV 27 3
13. De Toekomst Borsbeke 27 3
14. Munkzwalm 27 2
15. SK Denderhoutem 27 2
16. KME Machelen 27 1

Stand Niet kunnen scoren

1. Edeboys 27 11
2. Gijzel-Oosterzele 27 9
3. Sparta Geraardsbergen 27 9
4. Erembodegem 27 7
5. Windeke 27 7
6. Kluisbergen Sportief 27 6
7. Kvc Nokere Kruishoutem 26 6
8. Eendracht Winnik 27 5
9. Geraardsbergen SV 27 5
10. Osta Meerbeke 27 4
11. Burst 26 4
12. KME Machelen 27 4
13. TK Meldert 27 3
14. De Toekomst Borsbeke 27 3
15. Munkzwalm 27 3
16. SK Denderhoutem 27 2

Stand Langste reeks overwinningen

1. Geraardsbergen SV 27 8
2. De Toekomst Borsbeke 27 7
3. Burst 26 5
4. SK Denderhoutem 27 5
5. Gijzel-Oosterzele 27 4
6. Sparta Geraardsbergen 27 4
7. Kluisbergen Sportief 27 4
8. Edeboys 27 3
9. Windeke 27 3
10. TK Meldert 27 3
11. Munkzwalm 27 3
12. Erembodegem 27 2
13. Kvc Nokere Kruishoutem 26 2
14. Eendracht Winnik 27 2
15. KME Machelen 27 2
16. Osta Meerbeke 27 1

Stand Langste reeks zonder verlies

1. Geraardsbergen SV 27 10+
2. SK Denderhoutem 27 9
3. Kluisbergen Sportief 27 9
4. TK Meldert 27 8
5. De Toekomst Borsbeke 27 7+
6. Munkzwalm 27 7
7. Erembodegem 27 7
8. Burst 26 6
9. KME Machelen 27 6+
10. Gijzel-Oosterzele 27 5
11. Sparta Geraardsbergen 27 4
12. Edeboys 27 4
13. Windeke 27 4+
14. Osta Meerbeke 27 4
15. Kvc Nokere Kruishoutem 26 3
16. Eendracht Winnik 27 3